แนะนำตัวผู้สอน และ ทำไมรู้เรื่อง tech ถึงมีประโยชน์