ภาพรวมทั้งหมด อยากมี Platform เว็บ แอพ ต้องมีส่วนไหนบ้าง